חדשות מתחום התעבורה

בעקבות מעורבותם של משאיות וכלי רכב כבדים באחוז גבוה יחסית של תאונות דרכים קשות וקטלניות, הוחלט לקצר את פרק הזמן בין מבחני כשירות תנועה. הפער בין הטסטים למשאית ולרכב כבד אחר יקוצר לחצי שנה. התקנה החדשה תיושם מינואר 2018 ותוקף רישיונות כלי רכב כבדים (משאיות וכלי רכב מסחריים במשקל 10 טון ויותר) שחייבים במבחן רישוי תקופתי מחודש מרץ ואילך, יהיה לשישה חודשים בלבד.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]