חדשות מתחום התעבורה

אם חשבנו שאופניים (ולאו דווקא החשמליים, אלא גם הרגילים) מהווים בעיה רק בישראל, מסתבר שזו בעיה חובקת עולם. למשל, עיריית שנגחאי החרימה אלפי זוגות אופניים צבעוניים שהציבו ברחבי העיר חברות להשכרת אופניים. עיריית שנגחאי איננה העירייה/מועצה היחידה שנוהגת כך, ואליה ואל אזור הונגפו (אשר גם בו מתנהל מבצע החרמה כזה) מצטרפים בכל יום אזורים וערים חדשים.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]