חוקים בתעבורה ופלילי

תקנות התעבורה, תשכ”א-1961

בתקנות התעבורה מצויים הוראות חוק הנוגעות לדיני התעבורה, החל משיטת הניקוד “החדשה”, הוראות להתנהגות בדרך וכלה בקביעת המהירות המירבית המותרת לנסיעה בכביש.
תקנות התעבורה מתעדכנות באופן קבוע ושוטף, מתוך מטרה להתאימם למציאות המשתנה בתחום התחבורה.
אשמח לענות לשאלות
עורך דין לתעבורה, אברהם ג’אן [עוד]