מאמרים

הכנה לתסקירי שירות מבחן – מי צריך את זה בכלל?

זה אחד מהסיוטים של כל נהג בכביש, גם אם הוא יודע שהוא קיבל אותו בצדק, הוא תמיד מנסה לדחות את הקץ ולהימנע מהתשלום שלו והוא בדרך כלל “נוחת” על כל נהג ברגע ממש לא צפוי. אלו אופציות עומדות בפניך במידה שקיבלת דו” ח תנועה ומה יהיו ההשלכות של אי תשלומו? על כך במאמר זה. [עוד]

קבלת דו”ח תנועה- מהן האפשרויות העומדות בפניי?

זה אחד מהסיוטים של כל נהג בכביש, גם אם הוא יודע שהוא קיבל אותו בצדק, הוא תמיד מנסה לדחות את הקץ ולהימנע מהתשלום שלו והוא בדרך כלל “נוחת” על כל נהג ברגע ממש לא צפוי. אלו אופציות עומדות בפניך במידה שקיבלת דו” ח תנועה ומה יהיו ההשלכות של אי תשלומו? על כך במאמר זה. [עוד]