חדשות מתחום התעבורה

תקנה 9(א) מורה על חובת החזקת תעודות: “לא ינהג אדם רכב אלא אם נמצאים אתו רישיון הרכב, רישיון הנהיגה, תעודות הביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב האמור”. עד ל-17.6.2013 לוותה תקנה זו בתקנת-משנה שפטרה נוהגים ברכב השייך לתאגיד שבו קצין בטיחות מאחזקת רישיון רכב/תעודת ביטוח בשעת הנהיגה ברכב, בתנאי שברשותו מסמכים מצולמים תקפים וחתומים על ידי קצין הבטיחות ובחותמתו. ב-18.6.2013 נקבע שההיתר הנ”ל בטל והכניסה לתוקף היא החל מה-1.7.2013, אבל מנהלי צי רכב וקציני בטיחות בתעבורה סברו שהתקנה איננה תקפה (בגלל עניינים מנהלתיים שונים) ולכן המשיכו לתת בידי נהגים מסמכים מצולמים. ב-24.1.17 הופץ ע”י מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה מסמך המנחה אותם להפסיק לתת מסמכים מצולמים.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]