חדשות מתחום התעבורה

כחלק מתכנית משרד החינוך לקידום הזהירות בדרכים, ולקראת הגיל שבו ניתן להוציא רישיון נהיגה, בכוונת משרדי התחבורה והחינוך לאפשר לתלמידים בכיתה י’ הלומדים בשיעורי חינוך תעבורתי להיבחן במבחן העיוני בבית ספרם. לצורך כך תוקנה תקנה 221(ג1), אשר לפיה יוכל להיבחן מי שימלאו לו 15.5 שנים, במקום 16 עד כה.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]