מן התקשורת

בית המשפט לתעבורה אישר הארכת מועד להישפט לצורך ביצוע הסבת דו”ח תנועה

השופט: דן סעדון

למבקש: עו”ד אבי ג’אן

למדינה: עו”ד פלג

למבקש נרשם דו”ח שעניינו נהיגה במהירות העולה על המותר והדו”ח שנשלח למענו הוחזר בציון “לא ידוע במען”.

המבקש ששילם את הקנס טען באמצעות בא-כוחו כי הקנס שולם מבלי משים, מבלי שהוא קיבל את הדו”ח וכי נהג אחר נהג בכלי רכבו. עוד נטען כי לא ניתן לסמוך על אישור המסירה עליו סומכת המדינה לאור ליקויים מסויימים שנפלו בתוכנו.

ב”כ המדינה טען כי משנשלח הדו”ח לכתובתו הרשומה של המבקש ומשהקנס שולם, הרי שיש לראות במבקש כמי שהורשע ונשא בעונשו.

בית החליט לקבל את בקשת הארכת המועד להישפט וקבע כי :”…גם אם נגועה התנהלות המבקש ברשלנות וגם אם הדו”ח שולם, אין בכך כדי למנוע מן המבקש לקבל את יומו ולהישפט בגין העבירה והכל במטרה למנוע עיוות דין למבקש שמקורו בכך שהמבקש ייענש על עבירה שלא עבר.”

המ”ש (השלום לתעבורה – תל אביב) 142-07-17 פלוני נ’ מ”י, ניתן ביום 26.7.17

מקור: הסניגור – חוברת 245 תעבורה

[חזרה לכל מן התקשורת...]