חדשות מתחום התעבורה

דו”ח של בנק ישראל שפורסם לאחרונה חושף, כי הגדלת האכיפה המשטרתית אינה מצמצמת את ההסתברות לתאונות דרכים. מה שכן מקטין את הסיכויים להתרחשותן של תאונות דרכים, כך מגלה הדו”ח, הם דווקא מאפיינים הנדסיים של כבישי התנועה ואיכות התשתיות. כך למשל, הפרדה בין כיווני תנועה נגדיים ושוליים רחבים מסייעים בצמצום תאונות הדרכים, זאת לעומת עיקולים חדים וכבישים צרים במיוחד המשפיעים על העלייה במספר תאונות הדרכים. המלצות הדו”ח כוללות, בין היתר, הצעה לשיפור מתמשך של תשתיות התחבורה, כאמצעי להפחתת מספרי קורבנות תאונות הדרכים בישראל.
[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]