מידע משפטי

אם יש כנגדכם רישום פלילי, ייתכן ויש ברישום הפלילי למנוע מכם לעסוק בעיסוק / במקצוע בו אתם חפצים – לפחות לתקופת פסלות זמנית ולעיתים אף לצמיתות – בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות הרישום הפלילי.

רשימת המקצועות המלאה – המוגבלת לבעלי רישום פלילי

[חזרה לכל מידע משפטי...]