חדשות מתחום התעבורה

החל מה-03.07.2016, הוארך תוקפו תוקפו של מבחן הנהיגה העיוני לשלוש שנים, במקום שנתיים עד כה. הארכה זו תקל בעיקר על תלמידי נהיגה לפני גיוס לצה”ל, שלא הספיקו להשלים את לימודי הנהיגה, ובכוונתם להמשיך בלימודי הנהיגה במהלך שירותם הצבאי או לאחריו. השר כץ ציין גם כי בכוונתו להאריך גם את תוקף הבדיקות הרפואיות (אותן נדרשים תלמידי נהיגה לעבור כתנאי סף ללימוד הנהיגה) משנתיים לשלוש שנים.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]