חדשות מתחום התעבורה

סאגת הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים והעברתם למיקור חוץ עדיין ממשיכה. כתגובה להחלטת בג”צ, הודיע משרד התחבורה כי יגיש תצהיר תשובה לעתירה בתוך 60 ימים, כפי שהתבקש. יצוין גם, כי המדינה הונחתה למיקוד במענה בשאלת הצורך בחקיקה לשם ביצוע ההפרטה ולא בשאלת הלגיטימיות של ההפרטה לכשעצמה.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]