חדשות מתחום התעבורה

בחזיתו של הרישיון החדש מופיעים פרטי הנהג/ת, דרגת רישיון ומספר ייחודי. בגב הרישיון, מופיעים פרטים של בעל הרישיון. דרגות רישיון הנהיגה אף הן השתנו. לדוגמה: רישיון 02 רכב עד 4,000 ק”ג הקודם, המיועד למחזיקי רישיון 02 שהונפק עד 31/12/06, יהפוך ל- B רכב עד 3,500 ק”ג, דרגה קודמת 03 רכב עד 15,000 ק”ג המיועד למחזיק רישיון 03 שהונפק עד 31/12/06 הופך ל- C1רכב עד 12,000 ק”ג וכן הלאה.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]