פסקי דין

זיכוי בערעור על הרשעת רוכב אופנוע מעבירת מהירות מופרזת

זיכוי מעבירה של נהיגה באופנוע במהירות העולה על המותר תוך מתיחת ביקורת על התנהלות המדינה

עפ”ת 37056-01-14 בית משפט מחוזי תעבורה חיפה ברנסון נ’ מדינת ישראל, פס”ד מיום 23/03/2014

השופט: י’ ליפשיץ

לנאשם: עו”ד אברהם ג’אן

כנגד המערער הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה באופנוע במהירות העולה על המהירות המותרת. על פי עובדות כתב האישום, רכב המערער על אופנועו במהירות של 96 קמ”ש וזאת למרות שמהירות הנסיעה המותרת בקטע זה הינה 50 קמ”ש. הערעור שהוגש לבית המשפט על הרשעת המערער בבית המשפט קמא, התבסס על שתי טענות עיקריות. נטען כי המדינה לא הוכיחה את הסמכת השוטר אשר הפעיל את מכשיר הממל”ז, וכן היעדר וודאות מלאה בדבר רכבים שהיו או לא היו מאחורי האופנוע עליו רכב המערער, בכך שהשוטר לא סימן את הסעיף המתייחס לשאלה זו בטופס ההפעלה. בית המשפט קבע כי אי הצגת התעודה המסמיכה את השוטר בהפעלת הממל”ז ואי התייחסות המדינה לנקודה זו, מבטאת זלזול בהליך ולמחדל זה צריכה להיות תוצאה. בנוגע לטענה השנייה של ב”כ המערער, קבע בית המשפט כי לא ברור על פי כיתובו של השוטר אם היו או לא היו כלי רכב מאחורי האופנוע. בית המשפט קיבל את הערעור וזיכה את המערער.

[חזרה לכל פסקי דין...]