חדשות מתחום התעבורה

בסוף חודש ספטמבר 2016 אושרו בוועדת הכלכלה תקנות של משרד התחבורה להסדרת היבוא, השיווק והסחר ברכב. התקנה הבולטת בהן, מחייבת את משווקי כלי הרכב בישראל לפרסם את ציון הבטיחות של כלי הרכב שהם משווקים, בכל סוג פרסום ובכל מדיה. לפי ההודעה, יחויבו יבואני בפרסום מידע הנוגע לרמת האבזור הבטיחותי של כל רכב, בדומה למקובל כיום בנתוני זיהום. סקאלת הציונים מתפרשת בין 0 ל-8, לפי מספר וסוג אביזרי הבטיחות שכוללת המכונית.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]