חדשות מתחום התעבורה

ביטול תקנה 172 א’ לתקנות התעבורה בקובץ התקנות (“תיקון מספר 5 התשע”ז”) אשר הנוסח הנוכחי שלה הוא “לא יחודש רשיון נהיגה שלא היה לו תוקף במשך תקופה העולה על שנה אחת אלא אם עמד בעליו בבדיקות ובבחינות… כאילו היה מבקש רשיון נהיגה” ועדכונה ברוח הנחייתו של אפי רוזן, מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה (כל נהג שתוקף רישיונו הותלה (עוכב) או שלא היה בר תוקף במשך 3 שנים או פחות יהיה פטור מכל סוג של מבחן והוא יוכל לחדש אותו), שיחררה אנחת רווחה של יותר מ-20,000 נהגים חייבים (בשנת 2016 לבדה!). נהגים אלה פנו למשרד התחבורה בבקשה לחדש את רישיון הנהיגה שלהם, לאחר שרישיונם עוכב למשך יותר משנתיים בשל חובות כספיים להוצאה לפועל.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]