חדשות מתחום התעבורה

V2V – קיצור של Vehicle to vehicle, “רכב לרכב”, תאפשר העברת מידע בין מכוניות לבין כבישים ומערכות שליטה שונות. כל רכב ישדר לעולם מידע על מיקומו, מהירותו, בלימות חירום ועוד. קבלת המידע המקדים תאפשר למכוניות שמסביבו או מאחוריו לזהות סכנה לפני שהנהג שלהן (או, ברכב האוטונומי, המחשב וחיישניו), יזהו את הסכנה בעצמם. ניצנים פרימיטיביים של הרעיון ראינו בוויז, באמצעות הדיווח על מפגעים ותאונות.

 

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]