חדשות מתחום התעבורה

כביש דשנים, אשר מחבר את כביש 70 לדרך חיפה (בק. אתא) ולאזורי התעשייה שבאזור (בתי הזיקוק ובתעשייה הפטרו-כימית) יפתח בסוף חודש זה לתנועת משאיות. בכך, יופחתו בצורה משמעותית עומסי התנועה בכניסה וביציאה המזרחית מהמטרופולין חיפה (צומת קיבוץ יגור), ותנועת המשאיות והמיכליות המובילות חומרים מסוכנים תופחת באזור מפרץ חיפה.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]