חדשות מתחום התעבורה

במקביל להסדרת נושא האופניים החשמליים בחקיקה ולאפשרויות האכיפה, פתחו משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בקמפיין נרחב בכל המדיות, שמטרתו המוצהרת היא לאפשר להולכי הרגל לנוע בבטיחות על המדרכות, ולרוכבי האופניים לרכב בבטיחות בשבילים המיועדים לאופניים או בצדי הכביש, כפי שמפורט בחוק. צורך בקמפיין זה התעורר בגלל ריבוי מקרים בהם נפגעו רוכבי אופניים חשמליות ואף הולכי רגל רבים בשל אי ציות של רוכבי האופניים לחוק הקיים.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]