פסקי דין

מעצר בחשד להתפרצות – דחיית בקשה למעצר ממושך נוכח שיהוי בתחילת חקירה

מעצרים – הארכת מעצר ביום אחד בלבד בשל שיהוי בלתי סביר בהליך החקירה

השופטת: ר’ גלט
למדינה: רס”ב יוחנן אורן
לחשוד: עו”ד אברהם ג’אן

החשוד נעצר ביום 2.6.14 בחשד לביצוע עבירת התפרצות לדירת מגורים. ב”כ המדינה הגיש בקשה להארכת מעצר בחמישה ימים.

ב”כ החשוד טען כי המדינה בחרה להמתין עם הליך החקירה למרות טענתה כי המדובר בעבירה חמורה. נטען כי לא בוצעה פעולת איתור, כי החשוד שיתף פעולה וכי המדינה הפרה את זכויותיו בכך שלא הפנתה את החשוד, שלא הצליח לאתר את בא כוחו, לסניגוריה הציבורית.

בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות לו, אך לצד זה, דרך התנהלות החקירה מעלה מספר תמיהות. נקבע כי לא ברור מדוע פעולת החקירה התעכבה כפי שנתעכבה, ובנוסף לא ניתן הסבר המניח את הדעת לעובדה שהחשוד נעצר רק לאחר למעלה משבועיים מאז החלה החקירה.

בית המשפט קבע כי בשילוב שבין השיהוי הבלתי סביר בחקירה, עם צרכי החקירה הקיימים בתיק ועילות המעצר, ניתן להשלים את פעולות החקירה הנדרשות תוך יום או יומיים, והורה על הארכת מעצר של יום אחד בלבד.

מ”י (השלום – ראשל”צ) 3827-06/14 מ”י נ’ קברטו, ניתן ביום 2.6.14

[חזרה לכל פסקי דין...]