חדשות מתחום התעבורה

סנונית ראשונה להסדרת השימוש בקורקינט חשמלי

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה בתחילת החודש תקנות חדשות של שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ, אשר מסדירות לראשונה את השימוש בקורקינט חשמלי (גלגינוע). התקנות אושרו לאחר שנקבע להן תקן ישראלי. התקנות מגבילות את ההספק המירבי של הגלגינוע לעד 250 וואט, את משקלו העצמי לעד 30 ק”ג ואת מהירותו לעד 25 קמ”ש. גיל המינימום לרכיבה הינו 16 ועל הרוכב חלה חובת חבישת קסדה בכל רכיבה ושימוש באפוד זוהר בלילה או בעת שהראות לקויה. התקנות יכנסו לתוקפן ביולי 2016.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]