חדשות מתחום התעבורה

הצעת חוק חדשה לשיפור הבטיחות בדרכים שהגישו חברי הכנסת דוד צור ואלעזר שטרן מציעה לייקר את ביטוח החובה של עברייני תנועה – מי שיצבור נקודות חובה ברישיונו ייאלץ לשלם תוספת לביטוח החובה השנתי. לחלופין, יוכלו עברייני התנועה למחוק את נקודות החובה בתמורה לקורס רענון נהיגה

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]