חדשות מתחום התעבורה

נתונים חדשים שפרסמה לאחרונה עמותת “אור ירוק” לצמצום הקטל בכבישים, והמבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מציירים תמונה מדאיגה ביותר. על-פי הנתונים, בשנת 2013 חלה עלייה דרסטית, של למעלה מ-60 אחוזים, במספר הולכי הרגל שקיפחו חייהם ונפגעו בעת חציית מעברי חצייה עירוניים.
עוד עולה מהדו”ח שפרסמה העמותה, כי בישראל נהרגים מידי שנה כ-133 הולכי רגל בממוצע, מספר אשר מציב את ישראל במקום השני, אחרי יפן, ברשימת המדינות המפותחות עם אחוז הולכי הרגל ההרוגים הגדול ביותר. לפי הדו”ח, האוכלוסייה בעלת הפוטנציאל המירבי להיפגע בעת מעבר חצייה היא קשישים, ילדים ופעוטות.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]