חדשות מתחום התעבורה

לפני מספר שבועות נערכו שינויים בפקודת התעבורה, שהוכנסו אל רשימת התוספות לטבלת המהירות המופיעה בסעיף 54 לפקודה. על-פי שינויים אלה נקבע, כי רשות התמרור המרכזית תהיה רשאית לשנות את המהירויות המותרות המצויינות בטבלת המהירויות לקטע דרך ספציפי, כל עוד המהירות החדשה שתיקבע לא תעלה על המהירויות המוגדרות בהבהרות לטבלה. כך למשל, בדרך עירונית תוכל רשות התמרור המרכזית להחליט על מהירות גבוהה יותר מזו המוגדרת כיום בטבלה, כל עוד המהירות החדשה לא תעלה על 80 קמ”ש. בדרך שאינה עירונית ושאינה מהירה, בכוחה של רשות התמרור המרכזית לקבוע מהירות שונה מזו המופיעה כיום בטבלת המהירויות, כל עוד לא תעלה המהירות החדשה על 100 קמ”ש.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]