חדשות מתחום התעבורה

המציאות הקשה השוררת בכבישי ישראל מקבלת ביטוי בנטל הרב הרובץ לפתחי בתי המשפט לענייני תעבורה בישראל, המתקשים להתמודד עם קצב התיקים המונחים על שולחנם. כיום, נמצאים בבתי המשפט לענייני תעבורה 40,528 תיקים הממתינים לטיפול. יחד עם זאת, בין השנים 2012-2013 נרשמה ירידה של קרוב ל-5 אחוז במלאי התיקים הממתינים לטיפול. את הנתונים הללו מסרה עמותת “אור ירוק”, שלטענת נציגיה, העומס המאפיין את התנהלות בתי המשפט לתעבורה יוצר מצב שבו מתבצעות עסקאות טיעון מקלות, הפוגעות באפקט ההרתעה. לכן, טוענים נציגי העמותה, על המדינה להשקיע משאבים בקיצור זמן ההמתנה למשפט, זאת על-ידי הגדלת מכסת השופטים.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]