פסקי דין

קיצור 5 חודשי פסילת רישיון – לנהג ללא רישיון בתוקף למעלה משנתיים וחצי

קיצור 5 חודשי פסילת רישיון בהסכמה – לנוהג ללא רישיון תקף, בעל 53 הרשעות תעבורה קודמות

השופט: ד”ר א’ סטולר

למדינה: עו”ד ר’ עמית

למערער: עו”ד אברהם ג’אן

המערער הורשע בבית משפט השלום בביצוע עבירה של נהיגה ללא רישיון בתוקף בכך שנהג ברכב כאשר תוקף

רישיונו פקע שנתיים וחצי קודם לכן.

בית המשפט קמא מצא שעברו התעבורתי של המערער היה מכביד ביותר וכלל 53 הרשעות גם בעבירות

דומות בגין פקיעת ר.נ. ועל כן גזר עליו פסילה למשך 12 חודשים בפועל, פסילה על תנאי לתקופה של 4 חודשים למשך

3 שנים, מאסר על תנאי בת 3 חודשים למשך 3 שנים וקנס בסך של 1,500 ₪.

הערעור דנן הוגש כנגד גזר הדין.

המדינה הסכימה להפחית 5 חודשים – מעונש הפסילה של המערער וזאת נוכח התבטאויותיו הקודמות של בית

המשפט המחוזי באשר לענישה הראויה בעבירות מסוג זה, וכן נוכח נסיבותיו האישיות של המערער.

הצדדים הגיעו להסכמה לפיה תקופת הפסילה בפועל תעמוד על 7 חודשים (במקום 12 חודשים) ורכיב

הפסילה על תנאי יועמד על 6 חודשים במקום 4, כאשר יתר רכיבי גזר הדין יעמדו בעינם.

בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

עפ”ת (מחוזי – מרכז) 46822-11-11 סוויט נ’ מ”י; ניתן ביום 29.01.12

[חזרה לכל פסקי דין...]