חדשות מתחום התעבורה

התוכנית לביצוע מבחני הנהיגה המעשיים על פי המודל האמריקאי יוצאת לדרך. משרד התחבורה נערך לביצוע מלא של הפיילוט לתקופה של חצי שנה, לצורך צמצום הפיגורים הגדולים שנוצרו בטסטים במהלך השביתה. על פי התוכנית, יתאפשר לתלמידי נהיגה שהשלימו את מכסת שיעורי החובה הנדרשת (28 שיעורים), לבצע מבחן נהיגה מעשי אצל אחד מהמנהלים המקצועיים של בתי הספר לנהיגה. לאחר מכן יקבל רישיון נהיגה זמני לתקופה של 6 חודשים. במהלך תקופה זאת הוא יחויב לנהוג עם מלווה ויחולו עליו כל ההגבלות החלות על “נהג חדש”.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]