חדשות מתחום התעבורה

בוצע שדרוג לתמרור 501 (המורה על כביש או נתיב לתחבורה ציבורית):
“כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית. הנסיעה בכביש או בנתיב או בשול מותרת ל-
סומנה צלמית רכבת קלה – לרכבת מקומית;
סומנה צלמית אוטובוס בצבע צהוב -לאוטובוס הנוסע בקו שירות (חדש)
סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן – לכל אוטובוס;
סומנה צלמית מונית – לכל מונית;
סומנה ספרה בצרוף הסימון “+” – לרכב המסיע לפחות מספר נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור;
צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.
עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם כן צוין אחרת.”
גם פסקה 4 של “כוחו יפה” הנוגעת לתמרור שודרגה, וכיום נאמר בה: “הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול התמרור רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה”.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]