חדשות מתחום התעבורה

בתחילת חודש יוני 2017 פורסמו השינויים החלים בכמות הנקודות אותן מקבלים נהגים המבצעים עבירות תנועה. בין השינויים ניתן להבחין בעבירות שעד כה לא חויבו בנקודות וכיום יש עליהן נקודות, ובעלייה במספר הנקודות של כמה מהעבירות הוותיקות. השינויים, אשר ייכנסו לתוקפם החל מה-5 בינואר 2018, מלמדים על שינוי המדיניות שהייתה נהוגה עד כה והחמרת האכיפה והענישה על נהגים עבריינים.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]