חדשות מתחום התעבורה

לאחרונה חלו שינויים בפקודת התעבורה בנוגע להגדרות של אופנועים והרישיונות לנהוג בהם, והתווספו אל התקנות גם סוגי האופנועים, שנפח המנוע שלהם הוסב מסמ”ק לקילוואטים (הספק).
השינויים הללו פורסמו ב-15 ביוני, והם ייכנסו לתוקף בחלוף חודש, ב-15 לחודש יולי.
תיקונים נוספים שעתידים להיעשות בפקודת התעבורה בנוגע  לרכבי שטח, טרקטורוני משא וטרקטורונים ייכנסו לתוקפם באוקטובר 2014. על-פי התיקונים יבוצעו שינויים הנוגעים להגדרות של כלי הרכב הללו, למפרט הטכני שלהם, להספק המנוע שלהם ולתפקידם הפונקציונאלי. כדי לצפות בשינויים שנעשו בפקודת התעבורה ושהוזכרו לעיל בנוגע לאופנועים יש לעיין בנוסח החדש של פקודת התעבורה מיום ה-11.6.2014, בעמודים 1190- 1191.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]