חדשות מתחום התעבורה

ב-31 לאוגוסט התבצע תיקון בתקנה 567 בפקודת התעבורה, לפיו ייערכו שינויים בכל הנוגע להיתר נהיגה של כל מי שאינו תושב ישראלי. לפי השינויים, כל מי שאינו תושב ישראלי, אך מחזיק בידו רישון נהיגה זר בר תוקף, ייחשב כמחזיק ברישיון נהיגה בר תוקף בישראל, זאת בהנחה שהוא אינו פסול מלקבל רישיון נהיגה בישראל מסיבות אלה ואחרות, ובמידה והוא מחזיק ברישיון נהיגה בהתאם לסעיף 11 לפקודת התעבורה. התקנה החדשה מציגה קריטריונים נוספים, שרק נהג זר שעומד בהם יורשה לנהוג בישראל עם רישיון הנהיגה הזר שלו. על מנת להכיר את רשימת הקריטריונים הללו, יש לעיין בתקנה 567 בפקודת התעבורה על פי הנוסח החדש שלה, פקודה שתיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2014.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]