חדשות מתחום התעבורה

במסגרת השינויים בתקנות שפגשנו בתחילת השנה, נערכו גם שינויים ושדרוגים בתמרורים הקיימים: תמרור מס’ 150, התמרור שמזהיר מפני מקום מסוכן אשר לגביו לא נקבע תמרור מיוחד, זכה בתמרור זהה הפולט אור. תמרורים 406 (אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור), 416 (אסורה הכניסה לרכב שגבהו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור), 417 (אסורה הכניסה לרכב שרחבו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור) ו-426 (מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ”ש הרשום בתמרור) יתייחסו רק לנתיב שמתחתיהם ולא כבעבר.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]