חדשות מתחום התעבורה

שינוי מועד מבחן רישוי ראשון לרכבים פרטיים חדשים שנרכשו בליסינג ולציי רכב

עבור רכבים פרטיים חדשים שנרכשו בליסינג ורכבים חדשים בציי רכב הוארכה תקופת מבחן הרישוי הראשון וכעת היא עומדת על שנתיים מיום רכישת הרכב, במקום שנה, כפי שהיה עד היום.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]