תוכן עניינים

תקופת התיישנות לדוחות חנייה תוך שנה בהיעדר אישור מסירה כדין

תקופת התיישנות לדוחות חנייה תוך שנה בהיעדר אישור מסירה כדין

מהי תקופת התיישנות על דוחות חנייה? ומהי חזקת מסירת הודעת קנס בדואר רשום?

בע"א 32415-02-14 אגבאריה נ' עיריית חדרה קיבלה כב' השופטת אל תדמור – זמיר, בקשה לביטול 4 דוחות חנייה, מכוח טענת התיישנות, כל זאת נוכח העובדה כי העירייה לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי שלחה למבקש דרישה בדואר רשום – תוך שנה מיום ביצוע העבירה, ולכן אין היא יכולה להעביר את נטל ההוכחה אל כתפי האזרח.

בפסק דין זה, הובא ניתוח הסוגיה המשפטית שבחלקו מובא כאן:

עבירות החניה הינן עבירת קנס מסוג ברירת משפט שחלות עליהן הוראות סעיפים 228-230 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982 הליך של ברירת משפט נפתח בהמצאה כדין של הודעת תשלום קנס המפרטת, בין היתר, את העבירה ואת שיעור הקנס שנקבע לה, כעולה מהוראות סעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי .

הודעה זו היא מסמך קונסטיטוטיבי ומסירתה לנאשם פותחת את ההליך הפלילי נגדו (רע"פ 7752/00 ניר נ' מדינת ישראל, (15.5.02).

תקנה 41(א) לתקנות סדר הדין הפלילי התשל"ד – 1974 (להלן: "התקנות") קובעת כי בעבירות קנס של העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה לפי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה.

במידה ולא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה ובעל הרכב לא ביקש להישפט, על הרשות החובה להמציא הודעת תשלום קנס חדשה בהתאם להוראות תקנה 41(ב) הקובעת: "לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה".

עבירת קנס הינה עבירה מסוג "ברירת משפט" שהיא עבירת "חטא" ועל כן מתיישנת היא תוך שנה מיום ביצועה. כי כך, נדרשת המשיבה להמציא למבקשת את הודעת תשלום הקנס – בדואר רשום –  בתוך שנה מיום ביצוע העבירה (סעיף 225(א)א לחוק סדר הדין הפלילי)

ישנן סיבות שונות להגיון שאחרי התיישנות העבירה וביניהן הרצון לגרום לרשויות לנהוג ביעילות ותוך זמן סביר, הרצון כי זכרון העדים לאירוע יהיה טרי וכי חומר הראיות יהיה נגיש. לצד אלה ניצבת הגישה כי לא ייתכן למשוך הליכים מעבר לפרק זמן סביר.

על בסיס הרציונל האמור נקבעו פרקי זמן שונים של התיישנות מעבירה לעבירה, על פי חומרתן, כשלעבירה מסוג "חטא" נקבעה כאמור תקופת התיישנות של שנה.

אם כן, על הרשות להודיע לאזרח על ביצוע עבירת חניה תוך שנה מיום ביצועה.

מהם דרכי ההודעה לאזרח: 

סעיף 237 (א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי:

  1. (א)מסמך שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:

(1)  במסירה לידו; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו – לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר בני-אדם – במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;

(2) במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני האדם, עם אישור מסירה; בית המשפט רשאי לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה.

תקנה 44א לתקנות מוסיפה על הוראה זו וקובעת חזקת מסירה. זו לשונה:

"44א.בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט, לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן"

דהיינו, המחוקק אינו דורש מהרשות להודיע לנאשם בבירור ואף לא לשלוח לו דואר רשום עם אישור מסירה. כל שנדרש הוא משלוח הודעה בדואר רשום, או אז עובר נטל הראיה ישירות אל כתפי הנאשם להוכיח כי לא הודע לו.

לסיכום האמור עד כה, הרי שהדרישות מהרשות פשוטות. מקום בו אדם עבר עבירה ולא ניתנה לו במקום הזמנה על ידי פקח, על הרשות להודיעו על קיום העבירה בדואר רשום, תוך שנה מיום ביצוע העבירה. לא עשתה כן – התיישנה העבירה.

לסיכום:

ככל ולא קיבלתם הודעה על דוח קנס תוך שנה מיום ביצוע, עליכם לפנות לגוף התובע (בדר"כ עירייה) ולבקש להציג בפניכם אישור משלוח בדבר דואר רשום ולבחון אותו בהתאם לאמור בחוק ובפסיקה.

להתייעצות, ייצוג משפטי וקבלת חוו"ד לביטול דוחות חנייה/משטרה, ניתן לפנות למשרד עורך דין תעבורה אברהם ג'אן בטלפון: 03-6911334.

צרו איתי קשר

יש לכם שאלה?
avi@ja-law.co.il
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
03-6911334
כתובת
אליעזר קפלן 17, תל אביב יפו

רוצים לשמור על הרישיון?

לקבלת ייעוץ ללא תשלום,

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם