חדשות מתחום התעבורה

תחילתה של שנת 2018 לוותה בפרסומים על שינויים שעתידים לחול בתקנות התעבורה. בהמשך לתקנה 190א (שמאפשרת מתן היתר לנהיגה ברכב לצורך בדיקה), נוספה לתקנות תעבורה תקנה 190א1, על פיה מנהל אגף רישוי (או המוסמך לכך מטעמו) רשאי לתת היתר לנהג שאין בידו את רישיון הנהיגה המתאים לנהוג בכלי הרכב לצורך חנייתו בחניון המיועד לו, כאשר הוא ריק מנוסעים או ממטען. כלי הרכב הראשון המוזכר בתקנה זו הם האוטובוסים, אותם יוכל להחנות בחניון מי שבידיו רישיון נהיגה C1 (רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עד 12,000 ק”ג), הוא בן 21 ומעלה והוא עובד המנהלה של שירות האוטובוסים המפעיל קווי שירות בחניון הרלוונטי.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]