פסקי דין

תעבורה – קבלת ערר וביטול פסילת תום הליכים בתיק נהיגה בשכרות 625 מיקרוגרם

השופט: ציון קאפח
לעורר: עו”ד אברהם ג’אן
למדינה: עו”ד פ’ בר-דיין

נגד העורר הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות עפ”י בדיקת נשיפה שהתקבלה במכשיר “הינשוף” לפיה נמצאו 625 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף.

בפני בית המשפט ערר על החלטה בדבר פסילה עד תום ההליכים, לתקופה קצובה של 8 חודשים מיום הפסילה המנהלית שהחלה ביום 23.5.15. ב”כ העורר הסכים על קיומן של ראיות לכאורה אך טען כי כבר בשלב זה ניתן להצביע על כרסום בחומר הראיות. נטען כי התנהגות העורר במהלך האירוע עצמו, מלמדת על מסוכנותו הנמוכה וכי ניתן להסתפק בתקופת הצינון המשמעותית בה הוא מצוי עתה.

ב”כ המדינה ביקשה לדחות את הערר וטענה כי המדובר בעורר אשר נהג כאשר בגופו ריכוז של אלכוהול בשיעור של למעלה מפי שניים מהכמות המותרת וכי לחובתו 3 הרשעות בתעבורה.

בית המשפט קבע כי מדיווח השוטרים באירוע עלה כי העורר הגיב לעניין היה יציב בעמידתו והיה מסודר בהופעתו. נקבע כי העורר מתפקד באורח נורמטיבי ולפיכך, בשלב זה, לא נשקפת סכנה לציבור כתוצאה מהמשך נהיגתו, והורה על החזרת הרישיון לעורר כבר באותו היום.

ע”ח (מחוזי – תל אביב) 55426-08/15 אבוהי נ’ מ”י, ניתן ביום 10.9.15

[חזרה לכל פסקי דין...]